Now showing items 1-1 of 1

    • Kontaktläätsede kasutuselevõtmise võimalus päästjatele 

      Brause, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kontaktläätsede kasutuselevõtmise võimalus päästjatel arvestades töö eripära ja sellest tulenevaid riske. Töö tulemusena jõuti järeldusele, et kontaktläätsedega on päästjatel võimalik ...