Now showing items 1-1 of 1

    • Kontrollimehhanismid tuleohutusteenuste kvaliteedi tõstmiseks 

      Posti, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2020)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada võimalikud kitsaskohad tuleohutusalaste teenuste kontrollimehhanismides ning pakkuda välja lisaks praegu kasutatavatele uusi kontrollimehhanisme. Lõputöö autor tegi ettepaneku, et ...