Now showing items 1-1 of 1

    • BLEVE ohu tuvastamine termokaameraga majapidamisgaasi ballooni näitel 

      Juhanson, Jarmo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Eksperimendi käigus selgitati välja kas: •Uued gaasiballoonid on ohutumad kui vanad GOST-tüüpi balloonid •Gaasiballooni kontuurid on tulekahju ajal eristatavad, nivoo tuvastatav •Kas gaasiballooni plahvatuse ajal saab välja ...