Now showing items 1-1 of 1

    • Krüogeensete ainete maanteetranspordist lähtuvad ohud 

      Riisenberg, Allan (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti siseriiklikes vedudes liikuvate krüogeenseid aineid vedavate tsisternide ja nendes veetavatest ainetest tulenevad ohud. Kvalitatiivses uurimistöös kasutati andmete kogumiseks ...