Now showing items 1-1 of 1

    • Liikumispuuetega inimeste päästmise eripärad 

      Kilp, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada liikumispuudest tulenevaid eripärasid, välja selgitada liikumispuuetega inimeste teadlikkus hindamaks ohuolukordasid õnnetusjuhtumi korral ja leida praktilisi lahendusi nende ...