Now showing items 1-3 of 3

  • Tallinna autotranspordi riskianalüüs 

   Kull, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesoleva töö eesmärk on hinnata autotranspordist tulenevat riski Tallinnas. Analüüsitud on vaid neid riske, mis võivad tekitada Tallinna linnale hädaolukorra. Ära on toodud Tallinna maateevõrgustiku üldiseloomustus, ...
  • Vabatahtlike päästekomandode kaasamine liiklusõnnetustele 

   Hindreus, Märt (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Uurimistöö peaeesmärgiks oli leida võimalusi ja lahendusi kuidas lisaks kutselistele päästekomandodele oleks võimalik liiklusõnnetustele kaasata ka vabatahtlike päästekomandosid, ning luua neile kriteeriumid, mille alusel ...
  • Vintsimine päästetöödel liiklusõnnetuste näitel 

   Asuküla, Rainer (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöös käsitletud teemad on vintsimisseadmed, plokisüsteemid, liiklusavariid, päästetööd. Lõputöö eesmärk on tutvustada vintsimisseadmete ja lihtsamate plokisüsteemide kasutusvõimalusi. Selleks on läbi viidud intervjuu, ...