Now showing items 1-1 of 1

    • Baaslaagri logistiku koolituskava 

      Saaren, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Töö annab ülevaate logistikaalase koolituse hetkeseisust päästesüsteemis, analüüsib seda. Töös analüüsitakse ja tehakse kokkuvõte ekspertide arvamustest ja ettepanekutest pääste logistika alal. Lõputöö eesmärgiks on koostada ...