Now showing items 1-1 of 1

    • Tegevusjuhise väljatöötamine elamute katuste tulekahjude korral 

      Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Antud lõputöö eesmärk on sõnastada tehniliste tegevuste jada, mille abil saab päästetööde juht kiirendada katusel toimuva tulekahju kustutamist ning tänu sellele vähendada materiaalse kahju ulatust.