Now showing items 1-1 of 1

    • Ehituslike ja korralduslike tuleohutusnõuete analüüs peale tulekahju 

      Valt, Ahti (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja tuleohutusjärelevalve poolt objektide kohta kogutavad andmed ja esitada ettepanekud andmete süsteemsemaks kogumiseks. Autor koostab tulekahjujärgse analüüsi mitme toimunud tulekahjusündmuse ...