Now showing items 1-1 of 1

    • Häirekeskuse praktikajuhendajate ettevalmistuse arendamise vajadused 

      Johanson, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on Häirekeskuse praktikajuhendajate tugisüsteemi kitsaskohtade välja selgitamine ning ettepanekute tegemine juhendajate ettevalmistuse parendamiseks. Lähtuvast eesmärgist on sõnastatud järgmised ...