Now showing items 1-2 of 2

  • Päästeinfosüsteemi tervikuna arendamise vajadused ja võimalused 

   Veenpere, Henrik (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöös tuvastatakse Päästeinfosüsteemi arendusvajadusi Päästeameti põhivaldkondade strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt. Vajaduste tuvastamise aluseks on mõjude kaardistamise (impact mapping) meetod, mis seob eesmärgid ...
  • SOS2 kaardirakenduse teadlikkuse ja kohanemise uuring 

   Mudarissova, Katerina (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada, kuidas tagada hädaabiteadete menetlemise ühe osana kiirem ja täpsem asukoht. Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesanded said töö vältel täidetud ning aitasid saavutada eesmärki. ...