Now showing items 1-1 of 1

    • Päästemeeskonna mobiilse ja paikse töökoha võrdlus 

      Sultsing, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Lõputöös võrreldakse päästemeeskonna kasutatavaid arvutitöökohti töökohustuste võimalikkuse vaatenurgast. Eesmärk on välja selgitada, kas mobiilne töökoht võimaldab päästemeeskondade liikmetel täita töökohustusi samaväärselt ...