Now showing items 1-1 of 1

    • Evakuatsiooniõppuse korraldamine külmal ajal (koolihoone näitel) 

      Vennikas, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada külmal ajal koolihoones evakuatsiooniõppuse korraldamise probleemid ning seda, kas õppusest ette teavitamine mõjutab õppuse tulemuslikkust ja analüüsi põhjal teha ettepanekud talvise ...