Now showing items 1-1 of 1

    • Päästeseaduse riikliku tuleohutusjärelevalve peatüki analüüs 

      Kruusma, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
      Käesolev lõputöö uurimus käsitleb päästeseaduse tuleohutusjärelevalve korraldust, mida võrreldakse tuleohutusjärelevalve praktikaga. Probleemide väljaselgitamise raames hinnatakse kompaktselt kehtiva korralduse vastavust ...