Now showing items 1-1 of 1

    • Tuletõrje veevarustus Eesti hajaasutuses, võrdluses välisriikidega 

      Eesmäe, Geimo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Eesmärgi täitmiseks teostas autor dokumendianalüüsi ja viis läbi online intervjuud välisriikide ekspertidega e- kirja teel. Uuringust selgus, et suuremas osas on välisriikidel tuletõrje veevarustus hajaasustuses seaduste ...