Now showing items 1-1 of 1

    • Suurõnnetuse ohuga ettevõtete hoiatussireenide uuring Tallinnas 

      Väli, Allvar (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Lõputöö keskendus suurõnnetuse ohuga ettevõtete sireenidele Tallinnas, kus on potentsiaalsed ohufaktorid, mis võivad õnnetuse esinemisel olla ohtlikud elanikkonna elule, tervisele, varale ja ka keskkonnale. Eesmärgiks oli ...