Now showing items 1-1 of 1

    • Elanike joogiveega varustamine hädaolukorras Lõuna-Eesti näitel 

      Vaarask, Raini (Sisekaitseakadeemia, 2019)
      Lõputöö eesmärgiks on tõhustada Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste võimekust tagada joogivee kättesaadavus hädaolukorras. Töös uuritakse joogivee transportimiseks ja hankimiseks loodud võimalusi ning milliseid võimalusi ...