Now showing items 1-1 of 1

    • SOS2 kaardirakenduse teadlikkuse ja kohanemise uuring 

      Mudarissova, Katerina (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada, kuidas tagada hädaabiteadete menetlemise ühe osana kiirem ja täpsem asukoht. Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesanded said töö vältel täidetud ning aitasid saavutada eesmärki. ...