Now showing items 1-1 of 1

    • Elanike teadlikkus gaasiohutuse valdkonnas Annelinna näitel 

      Kautlenbach, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Lõputöö uudsus seisneb selles, et varem pole uuritud gaasiga varustatud hoonete elanike teadmisi gaasiohutuse valdkonnas, samuti pole uuritud nende oskusi käituda gaasiavarii olukorras. Töö probleem seisneb selles, et ei ...