Now showing items 1-5 of 5

  • Elanike teadlikkus gaasiohutuse valdkonnas Annelinna näitel 

   Kautlenbach, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö uudsus seisneb selles, et varem pole uuritud gaasiga varustatud hoonete elanike teadmisi gaasiohutuse valdkonnas, samuti pole uuritud nende oskusi käituda gaasiavarii olukorras. Töö probleem seisneb selles, et ei ...
  • Gaasiavariide standardtegevuste juhised 

   Õunapuu, Kaido (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada alusmaterjal gaasiavariide standardtegevuste juhiseks, mis tõstaks gaasiavariidel teostavate toimingute kvaliteeti, kuna gaasiavariidele reageerimise kasv näitab suuremat ressursi ...
  • Plahvatuste soojuskiirguse mõju BLEVE näitel 

   Petrov, Sergei (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Eesti riik on üks riikidest, mille kaudu transporditakse suures koguses veeldatud gaase. Eestis on mitu ettevõtet, kelle tootmisprotsess nõuab veeldatud gaasi kasutamist ja ladustamist. Ohutuse jaoks on oluline, et gaasiga ...
  • Tuleohtlike gaaside ja hapnikusisalduse tuvastamise seadmete kriteeriumid päästetööde baasteenuse osutamiseks 

   Korberg, Even-Marten (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Kuna täna puuduvad baasteenust osutavatel komandodel gaasianalüsaatorid, millega saaks plahvatusohtu hinnata ja mõõta, siis sellest tulenevalt oli käesoleva rakendusliku empiirilise lõputöö eesmärgiks välja selgitada, ...
  • Vingugaasi teke gaasiseadmega eluruumides 

   Sinisalu, Ranneld (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja vingugaasi tekkepõhjused ning selle ohtlikkus eluruumides, kus gaasiseade võtab põlemiseks vajaliku õhu samast ruumist. Lõputöö uuringust toob autor välja, et tuleks suurendada teavitustööd, ...