Now showing items 1-1 of 1

    • Kustutustöödega seonduvad ohud päikesepaneelidega hoonetes 

      Soosaar, Karel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö teema on aktuaalne, sest Eestis ei ole Päästeametil vastavat väljaõpet, kuidas toimida päikesepaneelidega varustatud hoonete kustutamisel ning puudub vastav ohutusjuhend ja praktika. Lõputöö eesmärgiks oli töötada ...