Now showing items 1-1 of 1

    • Kõrgemate kui neljakorruseliste puitmajade ehitamine Eestis 

      Schmeimann, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Lõputöö eesmärgiks on uurida kõrgemate kui 4-korruseliste puitkortermajade ehitamise kompensatsioonimehhanisme Eestis. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud kaks uurimisküsimust: • Millised on võimalikud takistused ...