Now showing items 1-1 of 1

    • Päästetööde efektiivsuse tõstmine õhuvaatlusega 

      Remmelga, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Töös kirjeldab autor kõigi olemasolevate seadmetega õhuvaatluse läbiviimise võimalusi ja selgitab nende variantide plusse ja miinuseid. Uue võimaluse - mehitamata lennuseadme kohta uuris autor nii internetist, kirjandusest ...