Now showing items 1-2 of 2

  • Operatiivkorrapidajale M-GIS kasutusele võtmise analüüs ja rakenduse arendamine 

   Seilenthal, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli uurida M-GISi kasutusele võtmist operatiivkorrapidajate näitel ning teha ettepanekuid selle programmi arendamiseks. Lõputöö uurimismeetodiks oli kvantitatiivne uurimismeetod. Uuring keskendus ...
  • SOS2 kaardirakenduse teadlikkuse ja kohanemise uuring 

   Mudarissova, Katerina (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada, kuidas tagada hädaabiteadete menetlemise ühe osana kiirem ja täpsem asukoht. Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesanded said töö vältel täidetud ning aitasid saavutada eesmärki. ...