Now showing items 1-2 of 2

  • Ohuala ammooniuminitraatväetise hoiustamisel 

   Riismaa, Meeme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on leida metoodika ammooniumnitraatväetise plahvatuse ohuala määramiseks arvestades võimalikku plahvatuseni viivat riskistsenaariumi. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, ...
  • Plahvatuste soojuskiirguse mõju BLEVE näitel 

   Petrov, Sergei (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Eesti riik on üks riikidest, mille kaudu transporditakse suures koguses veeldatud gaase. Eestis on mitu ettevõtet, kelle tootmisprotsess nõuab veeldatud gaasi kasutamist ja ladustamist. Ohutuse jaoks on oluline, et gaasiga ...