Now showing items 1-8 of 8

  • Demineerimisalane ennetustöö üldhariduskoolide õpilastele 

   Jalast, Marlen (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade demineerimisalasest ennetustööst Eestis. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, millele edaspidi tähelepanu pöörata. Esimene peatükk räägib demineerimisalasest ...
  • Demineerimisalase teavitustöö analüüs ja perspektiivid Lääne-Eesti regiooni näitel 

   Adler, Armo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö tulemusena selgub, et kuigi demineerimisalane teavitustöö ei ole prioriteet siis vajadus sellega tegeleda on selgelt olemas. Seda kinnitab ka uurimistööst saadud tulemus ning vastav analüüs. Demineerimiskeskuse ...
  • Lõhkekehade hävituskohad 

   Allikas, Andre (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva töö eesmärgiks on: 1. loetleda kõik, Eestis maavanemate poolt eraldatud, plahvatusohtlike esemete hävituskohad ning tuua välja, millised neist on aktiivses kasutuses, 2. koostada aktiivses kasutuses olevatele ...
  • Ohutust tõstvad ja keskkonda säästvad lõhkematerjali hävitamismeetodid 

   Mölder, Garri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Operatiivtöötajate demineerimisalane täiendkoolitus 

   Zabellevitš, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö koostamise eesmärgiks on teha ettepanekuid täiendkoolituse läbiviimiseks, mille alusel omandatud teadmised annaksid esmareageerijatele (pääste ja politsei) võimaluse enne demineerijate kohalejõudmist teha ohutult ...
  • Päästeameti demineerimiskeskuse infosüsteemi E-DEMIS arenguversioon 

   Sõnum, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Demineerimiskeskuse andmestiku olemasolevad moodulid, rippmenüü funktsioonid ja infoväljad tuleks uuesti vaadata täies mahus üle, need lähtuvalt vajadusest korrigeerida ja muuta ülevaatlikumaks. Juurde tuleb lisada uued ...
  • Tuukritööd veealuste lõhkekehade otsinguks ja hävitamiseks 

   Post, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on analüüsida veealustel tuukritöödel lahingumoonaga seotud ohtusid ning analüüsi alusel välja selgitada ohutud töövõtted lahingumoona otsimiseks ja hävitamiseks vee all. Uurimustöö tulemusel selguvad antud ...
  • Vabatahtlike organisatsioonide kaasamine plaanilistele demineerimistöödele 

   Helk, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtlike organisatsioonide kaasamise võimalused plaanilistesse demineerimistöödesse. Lõputöö uurimisülesanneteks on anda teoreetiline ülevaade demineerimisest, plaanilisest ...