Now showing items 1-1 of 1

    • Enesekontrolli tuleohutusaruande tulemuslikkus aruande kohuslastele 

      Kuuse, Arvo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada tuleohutusaruannete täitmise tulemuslikkust aruandekohuslastele ning teha ettepanekuid tuleohutusaruannetes esinevate puuduste parema likvideerimise ja tuleohutusaruannete täitmise ...