Now showing items 1-2 of 2

  • Elanikkonnakaitse planeerimine kohaliku omavalitsuse arengukavas 

   Tälli, Karl (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on võrrelda kohalike omavalitsuste arengukavasid ning teha ettepanekuid elanikkonnakaitse valdkonna edendamiseks. Lõputöös analüüsitakse 20 kohaliku omavalitsuse arengukava ja nende põhjal on 5 ...
  • Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava 2003-2007 

   Suurkivi, Tauno (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava koostamise tingis aja nõue. 2002-l aastal võeti Siseministeeriumis vastu dokument “Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007”, kus on toodud lähema viie aasta suunad päästeala ...