Now showing items 1-3 of 3

  • Autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri paigaldamise ja hooldamise kitsaskohad mitteeluhoonetes 

   Laar, Reio (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada Tuleohutuse seadusele vastavate autonoomsete tulekahjusignalisatsiooniandurite kasutamise, paigaldamise ja hooldamise kitsaskohad, keskendudes mitteeluhoonetele. Eesmärgini jõudmiseks ...
  • Vingugaasiandur gaasiseadmega eluruumides 

   Vorobiev, Alexey (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Töö eesmärgi saavutamiseks püstitab autor järgmised uurimistööülesanded: analüüsida vingugaasianduri tööd puudutavaid teoreetilisi lähtekohti; katsetada vingugaasianduri tööd erinevatel paigalduskõrgustel; hinnata teooriast ...
  • Vingugaasianduri vajalikkus elamutes 

   Matson, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja vingugaasianduri vajalikkus või kohustuslikkus eluruumides.