Now showing items 1-1 of 1

    • Ammoniaaki kasutavate külmhoonete riskid 

      Seetur, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Lõputöö eesmärgiks on ülevaate loomine ammoniaagi baasil töötavatest külmutusseadmetest ja nende riskidest ning juhiste väljatöötamine ammoniaaki kasutavate külmhoonete riskianalüüside koostamiseks.