Now showing items 1-1 of 1

    • Ametisõidukite sihipärane kasutamine 

      Luuk, Arvi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Riigiasutuste, sealhulgas ka päästeasutuste töö efektiivsus sõltub paljuski kõikvõimalike haldusküsimuste korraldusest, millest üks olulisemaid on ametnike mobiilsuse tagamine ametiautode kasutamise kaudu. Ülalpidamiskulud ...