Now showing items 1-1 of 1

    • Valmisolek võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes 

      Siim, Marti (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö eesmärgiks on analüüsida valmisolekut võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes ja teha soovitusettepanekuid valmisoleku parandamiseks. Lõputöö eesmärgini jõudmiseks kasutas autor elementaarset statistilist ...