Now showing items 1-2 of 2

  • Õlireostuse likvideerimise korraldamine Eesti Vabariigi lõuna piirkonnas 

   Rinne, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli koguda olemasolevad teoreetilised materjalid õlisaaduste poolt tekitatavate reostuste olemuse, enamlevinud tekkepõhjuste, levimise, leviku piiramise ja õlireostuse poolt tekitatud ohtude ning ...
  • Tartumaa päästeteenistuste areng ja koostöö 

   Pakk, August (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Minu lõputöö eesmärk on vajalike suurte päästealaste uuenduste eel anda kokkuvõte Tartu-maa Päästeteenistuse ja kohalike omavalitsuste päästeteenistuste senisest struktuurist, tööst ja arengust.