Now showing items 1-1 of 1

    • Elanikkonna hädaolukorraks valmisolek Tapa vallas 

      Lillesalu, Jaak (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada Tapa valla elanike teadlikkus ja valmidus hädaolukorraks, sh. elutähtsate teenuste katkemiseks. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 1. Analüüsida hädaolukorraks ...