Now showing items 1-1 of 1

    • Päästevõimekuse tõstmine hoonete koordinaatidega märgistamisel 

      Ambach, Ervin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Lõputöö koostamise eesmärgiks on analüüsida vajadust hoonete jm objektide koordinaatidega märgistamise järele ning sealjuures välja tuua ning analüüsida põhilisi põhjuseid, miks operatiivteenituse sündmuskohale jõudmine ...