Now showing items 1-1 of 1

    • Sisekaitseakadeemia üliõpilasesinduse kaasamine otsustusprotsessi 

      Agar, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Lõputöö eesmärk on analüüsida Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesinduse otsustusprotsessi kaasamise võimalusi. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade üliõpilasesindustest. 2. Anda ...