Now showing items 1-2 of 2

  • Hüdroelektrijaamade paisude ohuhinnang 

   Kohv, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada hüdroelektrijaamade juures olevate paisude üleujutusohud, nende põhjused, üleujutusohu ennetamise ja likvideerimise võimalused.
  • Üleujutuseks valmisolek Pärnus 2005-2020 

   Raja, Aigar (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus: mida on õppinud 2005. aasta jaanuaritormist elanikkond, kohalik omavalitsus ja ettevõtjad. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, millised muudatused on alates 2005. a jaanuaritormist ...