Now showing items 1-1 of 1

    • Elektriohutus päästesündmustel elektri-ühistranspordi näitel 

      Sipretti, Vitali (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada juhendmaterjal ning tegevuste algoritm, mis aitaks täiustada elektriohutusega kaasnevaid käitumisjuhiseid/käitumisjuhendeid. Lõputöös püstitatud uurimisküsimuste ja eesmärkide saavutamiseks ...