Now showing items 1-1 of 1

    • Põhiautode hoolduse korraldamine Lõuna päästekeskuses 

      Reimand, Klemet (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada probleemid põhiauto hoolduse teostamises Lõuna päästekeskuses ja teha ettepanekuid põhiauto hoolduse korraldamise parendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor järgmised ülesanded: ...