Now showing items 1-1 of 1

    • Abimaterjal päästjatele tulemuslikult arenguvestluseks valmistumiseks 

      Rebane, Ruve (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö koostamise eesmärgiks on analüüsida päästeteenistuses kasutatavat arenguvestluse alusküsimustikku ning selle eesmärkide mõistetavust päästjatele ja analüüsi järeldustele tuginedes töötada välja soovituslik ...