Now showing items 1-1 of 1

    • Kalurite teadlikkus veeohutusest 

      Rannamägi, Björn (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärgiks oli kaardistada kalurite veeohutusalane teadlikkus ja saadud tulemuste põhjal saab kavandada ennetusmeetmeid isikute teadlikkuse tõstmiseks. Eesmärgi täitmiseks viis töö autor kalameeste seas läbi uuringu, ...