Now showing items 1-1 of 1

    • Suitsutõrjesüsteemide rakendamine päästetöödel 

      Rajalo, Heikki (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade, millised on suitsueemalduse võimalused ja kuidas neid päästetöödel kasutatakse ning ettepanekute tegemine. Selleks andis lõputöö autor ülevaate suitsu liikumisest, ...