Now showing items 1-1 of 1

    • Üleujutuseks valmisolek Pärnus 2005-2020 

      Raja, Aigar (Sisekaitseakadeemia, 2020)
      Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus: mida on õppinud 2005. aasta jaanuaritormist elanikkond, kohalik omavalitsus ja ettevõtjad. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, millised muudatused on alates 2005. a jaanuaritormist ...