Now showing items 1-1 of 1

    • Muuga sadama operaatorite hädaolukorraks valmisoleku koostöö 

      Raag, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Käesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida Muuga sadama operaatorite hädaolukorra plaanide lahendamisvõimalusi, et selgitada välja operaatorite hetkeolukord koostöö osas ning vajadusel teha ettepanekuid koostöö tõhusamaks ...