Now showing items 1-1 of 1

    • Elanikkonna hädaolukorraks valmisolek Muhu vallas 

      Peegel, Lauri (Sisekaitseakadeemia, 2023)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada Muhu valla elanike valmisolek hädaolukordadega toimetulekuks ning esitada ettepanekud selle parandamiseks. Eesmärgi väljaselgitamiseks püstitati kolm uurimisülesannet: analüüsida ...