Now showing items 1-1 of 1

    • Päästetööde teenusstandard naftareostuste tõrjel 

      Liiv, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on päästetööde teenusstandardi väljatöötamine päästemeeskondade naftasaadustega saastumise õnnetustele reageerimiseks. Samuti õlitõrje hetkevõimekuse väljaselgitamine ja sellest ülevaate andmine. ...