Now showing items 1-1 of 1

    • Põlvamaa tuletõrje veevarustuse analüüs 

      Lemsalu, Leho (Sisekaitseakadeemia, 2003)
      Lõputöö eesmärk on analüüsida põlvamaa päästeteenistuse tuletõrje veevarustuse korraldust ja olukorda ning leitud probleemidele ja kitsaskohtadele otsida lahendusi ja efektiivsemat kasutust.