Now showing items 1-1 of 1

    • Ehituslik tuleohutus kolme ja enamkordse puiteluhoone rekonstrueerimisel 

      Lempu, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Antud lõputöö teema on Eestis aktuaalne, sest teravalt on päevakorda tõusnud vanade puitelumajade pööningukorruse väljaehitamine. Probleemiks on just kolmekordsetele puitmajadele kehtestatud ehituslikud tuleohutusnõuded. Lõpputöö ...