Now showing items 1-1 of 1

    • Tuleohutuspaigaldiste korrashoiu tagamine kahe kõrghoone näitel 

      Erm, Miko (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada õigus- ja normatiivaktides ja hoonete tuleohutuspaigaldiste juhendites esinevad probleemid ning teha ettepanekuid nende parendamise kohta. Lõputöö uurimisülesanneteks on analüüsida õigus- ...