Now showing items 1-2 of 2

  • Päästeala noorteringide jätkusuutlik koolitusprogramm 

   Innusaar, Ivar (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on koostada päästeala noorteringi jätkusuutlik, noore arengule suunatud alamprogrammidega/erinevate vanuseklasside koolitusprogramm. Aluseks võetakse olemasolev soovituslik koolitusprogramm ja ennetustöö ...
  • Päästemeeskonna mobiilse ja paikse töökoha võrdlus 

   Sultsing, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöös võrreldakse päästemeeskonna kasutatavaid arvutitöökohti töökohustuste võimalikkuse vaatenurgast. Eesmärk on välja selgitada, kas mobiilne töökoht võimaldab päästemeeskondade liikmetel täita töökohustusi samaväärselt ...